Show simple item record

dc.contributor.authorAasbø, Ågot Johanne
dc.date.accessioned2014-08-21T10:05:39Z
dc.date.available2014-08-21T10:05:39Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217802
dc.description.abstractÅ oppleve og interagere med natur, landskap og miljø kan virke positivt på den enkeltes helse. Målsetningen i denne masteroppgaven er å utvikle uteområdet ved et rehabiliterssenter på en måte som tilrettelegger for aktivt og mangfoldig bruk, og som kan virke helsefremmede for deltagerne. Det er gjort en litteraturgjennomgang for å få kunnskap om hva ved et utemiljø og hvordan et utemiljø kan være helsefremmende for den enkelte. Videre er det gjort en lokal befaring og registreringer, inkludert intervjuer og workshop, for å få kjennskap og forståelse av bruken av området. I tillegg gav dette forarbeidet et godt utgangspunkt for å kunne utvikle og vurdere ulike alternativ for utvikling av uteområdet ved rehabiliteringssenteret. Det er utarbeidet mulighetsstudier der det er brukt arbeidsmodell som arbeidsverktøy. Resultatet av mulighetsstudiene munner ut i tre utviklingsplaner bygger på hverandre. Utviklingsplanene foreslår minimale, moderate og inngrep. Videre er det tatt utgangspunkt i det moderate planforslaget og detaljprosjektert dette forslaget. ”Mot nye utsikter” ble utarbeidet som et overordnet konsept for prosjektet. Fokuset i utviklingen av uteområdet ble å legge til rette for trivsel, stressreduksjon, deltakelse og aktivitet. Dette er forankret i litteraturen knyttet til hvordan natur og miljø kan virke helsefremmende, samtidig er det i tråd med rehabiliteringssenterets egne visjoner, og så vel som de mulighetsstrukturene som ligger i området knyttet til rehabiliteringssenteret. Experiencing and interacting with nature, landscape and environment can have positive effects on the health of individuals. The aim in this master thesis is to develop the environment around a rehabilitation centre in a way which facilitates for active and diverse use, and which potentially can promote the health of the participants in the environment. A literature review is conducted to generate knowledge about what in an environment, as well as how an environment can be health promoting. In addition, a local inspection and registrations, including interviews and workshop, was undertaken and organized, in order to get knowledge and develop an understanding of how the environment is used. Different approaches were further developed where “physical models” were used as a tool. The results of the work with different approaches culminate in three integrated proposals in which a minimal, moderate and drastic intervention is suggested. Furthermore, the moderate proposal has been projected in detail. An overall concept for the project was developed: “towards new prospects”. The focus in this process has been to facilitate for well-being, reduction of stress, participation and activity for the participants. This focus is based on the literature addressing how nature and environment can promote health. This focus is also consistent with the visions of the rehabilitation centre, as well as the possibilities found in the environment at the rehabilitation centre.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140::Landskapsarkitektur: 147nb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800nb_NO
dc.title”Mot nye utsikter” : utforming av rehabiliteringssenteret AiRnb_NO
dc.title.alternative”Towards new prospects” : designing and developing the rehabilitation centre AiRnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber192nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record