Show simple item record

dc.contributor.authorAndresen, Ida Karoline
dc.date.accessioned2014-08-19T10:53:37Z
dc.date.available2014-08-19T10:53:37Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217530
dc.description.abstractHvilke muligheter og begrensninger finnes for å forebygge gjengroing av vegens sideområde? Utgangspunktet for oppgaven har vært å innhente kunnskap om hvordan man kan forebygge gjengroing i vegens sideområde. Gjengroing langs norske veger har blitt et aktuelt tema, og har ofte konsekvenser for utsikten og kontakten med det omkringliggende landskap. Oppgaven er delt inn i fem deler, og den begynner med å danne et kunnskapsgrunnlag rundt hva vegens sideområde er og hva den består av. Det blir også undersøkt hva gjengroing er i sammenheng med vegens sideområde. Andre del er en undersøkelse av relevant rammeverk for å se hvilke muligheter og begrensninger rammeverket inneholder. Del tre er en undersøkelse av tidligere prosjekter hvor de har åpnet opp gjengrodde sideområder langs veg. Formålet med denne undersøkelsen var å finne ut hvordan denne type problemstilling har blitt løst tidligere, samt hvilke erfaringer de fikk ut av disse prosjektene. Del 4 var en casestudie, hvor skjøtselskravene håndbok 111- Drift og vedlikehold av riksveger, blir utprøvd på Fylkesveg 33. Formålet med denne praktiske utprøvelsen er å finne ut hvordan de nye kravene i håndboken kan virke inn på å forebygge gjengroing i vegens sideområde. I del fem blir oppgaven oppsummert, og funn i oppgaven blir drøftet. Gjennom den praktiskeutprøvelsen i del fire kom jeg frem til at de nye kravene i håndbok 111, åpner opp for å forebygge gjengroing av vegens sideområde. Dette avhenger imidlertid av grundig anbudsbeskrivelse der det fremkommer hvilke vegetasjon som skal bevares og hvilke som fjernes. Based on the topic “Overgrowth along Norwegian roads”, this Master Thesis’ aim has been to examine the possibilities and the limitations on how to prevent overgrowth of roadside areas. Overgrowth is an issue as it often blocks the view from the road and prevents contact with the surrounding landscape. The thesis is divided into five parts, starting by forming a knowledge basis defining the nature of roadside areas and what they are composed of. The nature of overgrowth is also examined related to roadside areas. Part two is an examination of relevant framework to look at what possibilities and limitations they contain. Part three is an examination of existing/previous projects of reopening overgrown areas alongside roads. The purpose of this examination was to look at previous approaches to this Challenge and what experiences that was made. Part four is a case study where the application of maintenance requirements of «Håndbok 111- Drift og vedlikehold av riksveier»* were evaluated on the roadside areas of county road no. 33. The purpose of this field study was to reveal how the revised requirements in hand book 111 may affect the prevention of overgrowth of roadside areas. A summary is given in part five together with a discussion of the findings. Through the field study in part four I found that the revised requirements in hand book 111 may have an impact in preventing the overgrowth of roadside areas. This require, however, thorough and detailed tender descriptions bringing forward information on which type of vegetation to be kept and which type of vegetation to be removed. * Hand book 111 – Administration and maintenance of state roadsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140::Landskapsarkitektur: 147nb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236nb_NO
dc.titleForebygging av gjengroing langs veg : en studie om skjøtsel av vegens sideområde med Fv. 33 Minnesund - Gjøvik som casenb_NO
dc.title.alternativePrevention of overgrowth along roads : a study on maintenance of roadside areas along Fv. 33 Minnesund - Gjøviknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76.nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record