Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLunde, Anine
dc.date.accessioned2014-08-19T10:45:52Z
dc.date.available2014-08-19T10:45:52Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217524
dc.description.abstractUtnyttelse av vindressurser er en relativt ny form for energiproduksjon i Norge. Offentlige myndigheter har som mål å tilrettelegge for økt utbygging av miljøvennlig vindkraft, for å gi et viktig bidrag til produksjon av fornybar energi. Denne avhandlingen tar sikte på å undersøke vederlag til grunneiere ved vindkraftutbygging. Tiltak for vindkraftutbygging medfører store inngrep, men gir også grunneierne en inntektskilde for arealene. Undersøkelsen er gjennomført som en dokumentstudie. Datamaterialet som ligger til grunn er i hovedsak grunneieravtaler fra utbyggere med anlegg i drift eller under planlegging. I tillegg til de frivillige avtalene foreligger flere skjønn som omhandler temaet. Utbygging av vindkraftanlegg hadde sin spede start med Husfjellet i Trøndelag på starten av 1990-tallet. Siden den gang har det blitt stadig flere, enda en rekke er under planlegging. De tidligste avtalene ble inngått uten særlig sammenligningsgrunnlag. Særlig etter 2006 er det etablert en praksis for vederlag til grunneiere. Overskjønn fra Kjøllefjord var særlig viktig for videre praksis. Arealer til vindkraftutbygging har nå en slags etablert «markedsverdi». Vederlag til grunneiere består vanligvis av engangsvederlag fordelt på MW installert effekt, og kompensasjon for båndlagt areal til anlegg eller andre inngrep utmålt per kvadratmeter. I tillegg kommer produksjonsavhengig leie, enten basert på GWh, eller som en prosentandel av beregnede kraftinntekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Andre rettsvitenskapelige fag: 349nb_NO
dc.subjectCompulsory purchase ordernb_NO
dc.subjectRenewable energynb_NO
dc.titleVederlag til grunneiere ved vindkraftutbyggingnb_NO
dc.title.alternativeCompensation to landowners in connection with wind farm developmentsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.description.localcodeM-EIEnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel