Show simple item record

dc.contributor.authorAndreassen, Ninett Delén
dc.date.accessioned2014-08-19T09:04:41Z
dc.date.available2014-08-19T09:04:41Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217492
dc.description.abstractBesøksforvaltning er et relativt nytt begrep i Norge og er lite anvendt i norske nasjonalparker. Besøksforvaltning handler om å legge til rette for og styre bruken i en nasjonalpark, slik at de besøkende får så gode opplevelser som mulig og at verneverdiene bli ivaretatt på best mulig måte, samt skape lokal verdiskaping basert på landskapsverdiene. Landskapet, særlig vernet landskap, har fått en mer sentral rolle i utviklingen i dag, der en ser på landskapet som en arena for integrert planlegging og utvikling, framfor en vernekategori (Selman 2006). Den europeiske landskapskonvensjonen har vært en viktig bidragsyter til dette. Det er likevel et skille mellom forvaltning og utvikling av verneområder og kommunal og regional utvikling. Disse snakker ikke godt nok sammen og bruker ulike metoder for utvikling. Hovedproblemstillingen for denne masteroppgaven er som følger: Hvordan kan besøksforvaltning som en integrert strategi i lokal og regional samfunnsplanlegging styrke landskapets særpreg som grunnlag for identitet og bred verdiskaping? For å svare på problemstillingen er det utført et litteraturstudie, eksempelstudie og dybdeintervjuer. Litteraturstudiet har fungert som et teoretisk grunnlag for videre undersøkelse. I eksempelstudiet har (besøks)forvaltningen i nasjonalparkene Peak District nasjonalpark og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark blitt undersøkt. Dybdeintervjuene har bidratt til et mer erfaringsbasert perspektiv og diskusjoner rundt besøksforvaltning og oppgavens tema. Disse studiene har gitt grunnlag for å utarbeide en modifisert strategi av besøksforvaltningsstrategien, flerbruksforvaltningsstrategien, som skal kunne brukes i regional og lokal utvikling. Som en del av metoden ble denne strategien utprøvd i praksis, for å undersøke om strategien fungerer og om det må gjøres eventuelle endringer. På bakgrunn av funnene og diskusjonene gjennomført i denne oppgaven konkluderes det med at det er mulig og også nyttig å bruke besøksforvaltningen som strategi i samfunnsplanleggingen. Det vil bidra til å fremme landskapet som grunnlag for identitet og bred verdiskaping. Dette det krever en justering av besøksforvaltningsstrategien, der hovedenringene ligger i å rette fokuset mot innbyggere og hverdagslandskapet, fremfor besøkende og verneområder. Samtidig er det store utfordringer knyttet til forankring, gjennomføring, kunnskap og midler. Bruk av besøksforvaltning som strategi i lokal og regional samfunnsplanlegging (flerbruksforvaltningsstrategien) kan bidra til flere fordeler: - Kunnskap om hvilke natur- og kulturverdier som bør tas vare på og forvaltes i et langtidsperspektiv - Sette mål for ønsket tilrettelegging og utviklingsretning - Læring og undervisning om natur og kultur(historie) - Tilhørighet, identitet og engasjement - Merkevarebygging - Bedre omdømmenb_NO
dc.description.sponsorshipMiljøverndepartementetnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236nb_NO
dc.titleOverføring av besøksforvaltning som strategi til lokal og regional samfunnsplanleggingnb_NO
dc.title.alternativeThe use of visitor management as a strategy in local and regional planningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber126nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record