Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndreasson, Emma
dc.date.accessioned2014-08-19T08:59:21Z
dc.date.available2014-08-19T08:59:21Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217490
dc.description.abstractVestby kommune er i gang med å plalegge for et nytt Vestby sentrum. På bakgrunn av undersøkelser gjort i den forbindelse kan det hevdes at lokalbefolkningen i Vestby tettsted føler liten stedstilhørighet til sitt lokalsenter. Denne mulighetsstudien har til hensikt å utforske forholdet mellom mennesker og sted, og å komme med anbefalinger til kommunen for hvilken retning den nye utviklingen av sentrum bør ta for å oppnå sterkere stedstilhørighet. Det er dog ikke bare lokalbefolkningen det må planlegges for. I en stadig sterkere innlemmelse i Oslos ABS-region, og med en stadig økende befolkningsmengde, er Vestby kommune avhengig av å skape et interessant og attraktivt sentrum for at de nye innflytterne, besøkende og andre tilreisende skal se Vestby som en god bostedskommune, og ikke bare som en handelsdestinasjon. I tillegg er det viktig å vise frem hva Vestby er for å kunne gi stedet en unikhet. Som oppgaven viser henger unikhet sammen med grad av stedstilhørighet. Mulighetsstudien bygger på et teoretisk grunnlag om mennesker og sted, samt en landskapsanalyse av Vestby kommune og Vestby tettsted som tydeliggjør egenskaper og forutsetninger, og som gir mulighetsstudien dets rammer. Basert på teori, analyser og registreringer resulterer studien i 8 scenarioer med ulike muligheter for en styrket stedstilhørighet. Ved å forene gode egenskaper fra flere scenarioer kommer studien frem til èn anbefaling som innehar alle foretrukne egenskaper for et godt sammenhengende sentrum, synlighet og tydliggjøring av lokale, særegne elementer samt en god kobling mellom fremtidige IKEA og Vestby togstasjon. Vestby municipality has started a planning proccess with an aim to improve the center of the town of Vestby. Local inhabitants who have participated in this proccess have so far shown a lack of place attachment. The purpose of this feasibility study is to explore the relationship between people and place and to produce a recommendation which offers the local government guidance to which strategy to choose for the new development. The planning must not only aim to satisfy the needs of the local inhabitants but must also consider the increasing growth of the region which Vestby is a part of. Because of the expected population growth in the town of Vestby, the planning must also create an attractive local community that includes new and current inhabitants, as well as visitors who mainly come for shopping purposes. These groups must be made to percieve the town of Vestby as more than a place with affordable housing and shopping opportunities, but rather as an intriguing place with a unique character. The latter correlates closely with a strong sense of place or place attachment. The feasibility study builds on theory about the relationship between people and place, as well as an analysis of Vestby municipality and town. The sum of theory, analyses and registrations result in eight different scenarios with different abilities to strengthen a sense of place or place attachment. By uniting favourable traits from several scenarios the study gives a recommendation which gives a well-composed town center, exposure of unique local character and a functional cohesion between the future IKEA building and Vestby train station.nb_NO
dc.description.sponsorshipVestby kommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Bebyggelses‑ og reguleringsplanlegging: 234nb_NO
dc.titleMed IKEA som nærmeste nabo : å planlegge for lokal sentrumsutvikling under påvirkning av en regional funksjon : en studie av mulighetene for styrket stedstilhørighet i Vestby sentrumnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber114nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel