Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEwald, Daniel
dc.date.accessioned2014-08-18T12:43:15Z
dc.date.available2014-08-18T12:43:15Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217466
dc.description.abstractSiden begynnelsen av 1900-tallet har en stor andel av Norges kunstnere vært bosatt i Nesodden kommune, en halvøy sør for Oslo. Det mangler derimot en utendørs arena for produksjon og formidling av skulpturelle verk. En skulpturpark er det tiltenkte programmet for parkarealet i tilknytning til det kreative felleskapet Nesoddparken, som i dag huser femti aktører av ulike kunstdisipliner. Området er velegnet for dette formålet, preget av et lendt terreng og et åpent og karakteristisk skogsbilde. Kommunens visjon er en fremtidig stedsutvikling av det omkringliggende tettstedet, hvor parken er et sentralt element. Kunst- og kulturformidling er en kjerneverdi i kommunen. Utvikling av området kommer derimot med utfordringer. Landskapsmessig er det flere tilgrensende verneinteresser. Halve tomten til Nesoddparken inngår i kulturlandskapet betegnet som Røer-Løes, karakterisert av Miljøverndirektoratet som av svært høy kulturhistorisk interesse. Hvordan tilrettelegge for kunst- og kulturformidling i slike områder? Oppgaven søker å svare på dette samt det overordnede målet med parken: Å skape et sted for publikum med kommunen og kunstnerfelleskapets ambisjoner forankret i fysisk form. Gjennom en rekke studier i modell, plan og snitt vises et forslag for utforming av Nesoddparken med fokus på visuell identitet, strukturering av adkomst, eksterne forbindelser samt bygningens forhold til landskapet. Since the beginning of the 1900’s, a majority of Norway’s artists have resided in Nesodden municipality, a peninsula directly south of Oslo. However, the artists lack an outdoor public space for production and exhibition of sculptural art and installations. A sculpture park is the intended program for the site connected to Nesoddparken, a former institutional complex now functioning as an art community, housing fifty residents of different artistic disciplines. The park is well suited for this purpose; with an open and characteristic oak forest and accessible terrain features. The municipality has a vision of the park being the heart of a future placemaking effort; the promotion of local art and culture are fundamental values in this context. Development of the area does however come with its challenges: There are preservation issues on all sides, from a natural preserve in the south to a surrounding, valuable cultural landscape in the north, considered to be of high importance for local and national biodiversity. How is it possible to disseminate art and culture in these settings? This thesis aims to answer this question as well as the overall aim with the park: To translate the municipality and art community’s visions and ambitions into physical form. Through a series of model, section and plan studies, a design for Nesoddparken sculpture park is proposed, focusing on visual identity, access points and connections to the surroundings, as well as the community building’s relationship with the landscape it is part of.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectSkulpturparknb_NO
dc.subjectProsjekteringnb_NO
dc.subjectVisuell identitetnb_NO
dc.subjectVerneverdige naturområdernb_NO
dc.subjectKunst- og kulturformidlingnb_NO
dc.subjectLandskapsarkitekturnb_NO
dc.subjectNesoddennb_NO
dc.subjectNesoddparkennb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236nb_NO
dc.titleNesoddparken : utforming av en skulpturpark som arena for lokal kunstproduksjon og -formidling i Nesodden kommunenb_NO
dc.title.alternativeNesoddparken : design for a sculpture park as an arena for local production and display of art in Nesodden municipalitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.description.localcodeM-LAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel