Show simple item record

dc.contributor.authorRydland, Randi Beate
dc.date.accessioned2014-08-14T10:42:07Z
dc.date.available2014-08-14T10:42:07Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217249
dc.description.abstractBalansert målstyring (BM) er et prestasjonsmålingssystem som er blitt brukt i over 20 år og som er ett av de mest brukte i verden. BM er i denne oppgaven basert på Kaplan og Nortons modell hvor økonomiske, kunde, interne prosesser og læring og vekst perspektivene danner rammeverket. Rammeverket balanserer mellom langsiktige og kortsiktige mål, resultat- og ytelses indikatorer samt finansielle og ikke – finansielle styringsparameterer. Fra starten utav har fokuset vært på store virksomheter, men det mangler den dag i dag, mye teori og forskning på utbredelsen og effekten av BM i små virksomheter. Små virksomheter på lik linje med store virksomheter har også behov for et prestasjonsmålingssystem for å kunne konkurrere i dagens marked, samt utvikle seg og bli bedre. Med utgangspunktet i at BM er mest utbredt i energibransjen, samt der effektene har vært størst, er ønske med denne studien å undersøke hvor utbredt BM er blant små virksomheter i energibransjen. Det er også ønske om å studere hvilke effekter de har hatt av BM, eventuelle implementeringsproblemer og om BM blir benyttet ubevisst. Studiet er basert på en kvantitativ undersøkelse av små virksomheter i energibransjen i Norge. Informasjonen ble innhentet ved hjelp av elektronisk spørreundersøkelse utformet ved hjelp av Questback. Konklusjoner trekkes på grunnlag av 31 respondenter. Utbredelsen av BM blant små virksomheter i energibransjen er liten, hvor det kun er 6,45 % av respondentene som har implementert det i dag. Effektene er knyttet til å forbedre kvaliteten på produktet/ servicen til virksomheten, øke kompetanse til ansatte, øke markedsandeler samt å øke fortjenesten og redusere kostnader. Det største implementeringsproblemet er knyttet til at ikke hele virksomheten er med i utviklingen av styringskortet. Det minste problemet var knyttet til ledelsen, men det skal nevnes at det var daglig ledere/ administrerende direktører som besvarte undersøkelsen, der det er muligheter for at de svarte det det de følte var det sosialt riktige. Respondentene som ikke bruker BM i dag, bruker mange av de typiske kjennetegnene til konseptet, noe som indikerer til ubevisst bruk av BM. Selv om liten andel har implementert BM i dag, tyder det på at mange av kjennetegnene til BM brukes i prestasjonsmåling og styringssystemene i små virksomheter i energibransjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.subjectBalansert målstyringnb_NO
dc.subjectEnergibransjennb_NO
dc.titleBruk av balansert målstyring i norske små virksomheter i energibransjennb_NO
dc.title.alternativeUse of balanced scorecard in Norwegian small companies in the energy industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record