Show simple item record

dc.contributor.authorHerland, Hanne Sofie
dc.contributor.authorGiladi, Iris
dc.date.accessioned2014-08-14T09:55:52Z
dc.date.available2014-08-14T09:55:52Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217217
dc.description.abstractSummary This case study aims to explore the lead user phenomenon, more specifically the ideas these users generate in comparison to mainstream users. We use the case of healthy food to test existing theory. Much theory was studied in order to define lead users in a food context, and this turned out to be more challenging than first assumed. After identifying potential respondents within our personal network, a screening process was conducted to separate lead users from mainstream users. The results from the self-assessment survey assigned the participants in two different groups and identical idea generation sessions inspired by the creative platform (Byrge 2010) were conducted in order to generate user ideas for new and healthy snacks. The ideas generated were evaluated by four experts with diverse backgrounds, from different companies and research facilities within the food sector. The evaluation was based on Poetz and Schreier’s (2012) dimensions to measure idea quality, where they compared professionals and users as idea generators in a similar case. The three dimensions employed to measure idea quality in this study were novelty, customer benefit and feasibility. The results from the study clearly show that the two groups did not significantly differ with respect to idea quality, meaning there were only minor insignificant differences between the lead user and mainstream user ideas. This implies that lead users do not contribute to better ideas than the mainstream users. The results however showed that the evaluators scored the ideas differently and inconsistent. This was supported in the statistical analyses, which showed that there were significant differences between how the experts evaluated idea novelty and benefit on average. However limited in scale, this study has shown that mainstream users can compete with lead users in generating novel concepts for food. Since mainstream users actually generated more top ideas, these users are definitely able to compete with lead users in the food sector. Sammendrag Dette er en case-studie med formål å utforske fenomenet ledende brukere , mer spesifikt de idéene disse brukerne genererer sammenlignet med ordinære brukere. Caset vi anvender for å teste eksisterende teori er sunn mat. Mye teori ble undersøkt for å definere ledende brukere i forbindelse med mat, og dette viste seg å være mer utfordrende enn først antatt. Etter å ha identifisert potensielle respondenter innenfor vårt personlige nettverk, ble en screeningprosess gjennomført for å separere ledende brukere fra ordinære brukere. Undersøkelsen baserte seg på en selvevaluering av ledende bruker-egenskaper, og resultatet plasserte deltakerne i to ulike grupper. Deretter gjennomførte vi identiske økter med idégenerering for nye sunnere snacks produkter, basert på Den Kreative Plattform (Byrge 2010). Idéene ble evaluert av fire eksperter med ulik bakgrunn, fra ulike bedrifter og forskningsinstitusjoner innen matsektoren. Evalueringen var basert på Poetz og Schreier’s (2012) dimensjoner for å måle idékvalitet, hvor idéskaping blant fagfolk og brukere ble sammenlignet. De tre idékvalitetsdimensjonene; nyhetsgrad, nytteverdi for brukere og gjennomførbarhet ble benyttet i denne studien. Resultatene fra studiet viser klart at det ikke er signifikante forskjeller mellom de to gruppene og idékvalitet, noe som betyr at det var kun mindre og ubetydelige forskjeller mellom idéene til ledende og ordinære brukere. Dette tyder på at ledende brukere ikke bidrar med bedre idéer enn ordinære brukere. Resultatene viste derimot at ekspertene evaluerte idéene ulikt og inkonsistent. Dette ble støttet i de statistiske analysene som viste at det var signifikante forskjeller mellom hvordan ekspertene i gjennomsnitt vurderte nivået på idéenes nyhetsgrad og nytteverdi. Selv i begrenset skala har dette studiet vist at ordinære brukere kan konkurrere med ledende brukere i idégenerering av nye produkter i matbransjen. Siden de ordinære brukerne faktisk genererte flest topp-idéer, er disse brukerne definitivt i stand til å konkurrere med ledende brukere innenfor matsektoren.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectinnovasjonnb_NO
dc.subjectbrukerdrevet innovasjonnb_NO
dc.subjectledende brukerenb_NO
dc.subjectidegenereringnb_NO
dc.subjectlead usernb_NO
dc.subjectuser-driven innovationnb_NO
dc.subjectinnovationnb_NO
dc.subjectidea generationnb_NO
dc.subjectmainstream usersnb_NO
dc.subjectordinære brukerenb_NO
dc.subjectden kreative platformnb_NO
dc.subjectthe creative platformnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260nb_NO
dc.titleUser-driven innovation in the food industry : can mainstream users compete with lead users?nb_NO
dc.title.alternativeBrukerdrevet innovasjon i matbransjen : kan ordinære brukere konkurrere mot ledende brukere?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber64nb_NO
dc.description.localcodeM-ØRnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record