Show simple item record

dc.contributor.authorVarkold, Nicolai Holm
dc.date.accessioned2014-08-12T09:26:57Z
dc.date.available2014-08-12T09:26:57Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-08-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217043
dc.description.abstractEtablering av trær er utfordrende i bymiljø. Bymiljøet er preget av faktorer som er lite gunstig for plantevekst. Faste dekker av blant annet asfalt og brostein, store mengder salt fra vinterdrift av veier, og lite jordvolum, er alle eksempler på faktorer som trolig reduserer vitaliteten og overlevelsesevnen til nyetablerte trær. Lav plantekvalitet på grunn av manglende regulering av produktene fra planteskoler kan gjøre etableringen av trær vanskeligere. Dagens standarder for plantekvalitet i Norge, Sverige og Danmark antas å heve den helhetlige kvaliteten til grøntanleggene. Jordkvalitet er blitt rapportert som et stort problem ved etablering av trær i Norge. Gjennom litteratur- og casestudie belyses faktorer som påvirker etablering av trær i bymiljø. Jord fra plantegropen til nyetablerte trær langs riksveinettet i Oslo er blitt analysert. Resultatene tolkes til en viss grad opp mot litteraturstudie om jordkvalitet for å vurdere egnetheten av jorden til etablering av trær. Jorda fra plantegropen til etablering av trær i Oslo er sandjord med varierende innslag av silt (< 36 %), leire og grus. Resultatene viser at tilgjengelig vann varierer mellom 14 og 23 %. Porevolum i jorda er i de fleste tilfeller fra 45 til 55 %. pH varierer fra svakt sur til svakt alkalisk og anses som godt egnet til plantevekst. Jorda fra flere områder har høyt innhold av natrium og lavt innhold av kalium. Konsentrasjonen av tilgjengelig næringsstoffer i jorda varierer. Sand har høy vannledningsevne og luftutveksling, men lav vannretensjon og evne til å holde på næringsstoffer. Innslaget av silt gjør trolig jorda mindre utsatt for tørke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Jordfag: 913nb_NO
dc.titleEtablering av trær i bymiljønb_NO
dc.title.alternativeEstablishment of trees in urban environmentsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO
dc.description.localcodeM-PVnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal