Show simple item record

dc.contributor.authorMoe, Karina
dc.date.accessioned2014-07-31T09:03:20Z
dc.date.available2014-07-31T09:03:20Z
dc.date.copyright2014
dc.date.issued2014-07-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/199050
dc.description.abstractAbstract The fish-farming of Atlantic salmon has been a rapidly growing industry recent years, and constitutes one of the biggest threats to the wild Atlantic salmon populations along the Norwegian coast. In the present study, I compared area use and movement behavior of wild and escaped farmed salmon before and during the spawning period in the river Namsen. Wild and escaped farmed fish were caught, tagged with radio transmitters, and released in the fjord Namsfjorden. In the Namsen watershed, the salmon were tracked by stationary receivers with data loggers positioned close to the river mouth and along the river with a manual receiver from a car. There was no difference in migration speed from the tagging sites in the fjord until entering the river in wild and farmed salmon. The proportion of tagged wild (80 %) and farmed (74 %) salmon that entered the river were not significantly different. The wild and farmed salmon stayed in the same areas of the river during both pre-spawning and spawning periods, areas holding important spawning grounds. Before and during spawning the farmed salmon stayed mainly in the upper 20 km of the river, while the wild salmon were found in the whole river stretch. Further, the predicted probability of migrating to the migration barrier at Nedre Fiskumfoss waterfall was four times higher for farmed than for wild salmon. The farmed salmon performed longer movement distances per day than wild salmon during the pre-spawning period, but not during the spawning period. These findings are important for organization of the monitoring of farmed salmon in the fall, and how to get a representative status of the proportion of escaped farmed salmon in rivers. Sammendrag Oppdrett av Atlantisk laks har vært en raskt voksende industri de siste årene, og utgjør en av de største truslene til populasjonene av vill Atlantisk laks langs Norskekysten. I denne oppgaven sammenlignet jeg områdebruk og vandringsadferd til vill- og rømt oppdrettslaks før og under gyting i elva Namsen. Vill- og rømt oppdrettslaks ble fanget, merket med radiosendere, og sluppet i Namsfjorden. I Namsen-vassdraget ble laksen peilet med stasjonære mottakere med dataloggere posisjonert nært elvemunningen, og langs elva ved manuell peiling fra bil. Det var ingen forskjell mellom vill- og oppdrettslaks i vandringsfart fra merkestedene i fjorden til de entret elva. Andelen av merket vill- (80 %) og oppdrettslaks (74 %) som entret elva var ikke signifikant forskjellig. Vill- og oppdrettslaks oppholdt seg i samme områder av elva før og under gyting, i områder med viktige gytegrunner. Før og under gyting befant oppdrettslaksen seg hovedsakelig i de øverste 20 km av elva, mens villaksen befant seg i alle deler av elvestrengen. Videre, den predikterte sannsynligheten for å vandre til vandringshindret på Nedre Fiskumfoss var fire ganger høyere for oppdrettslaks enn for villaks. Oppdrettslaksen vandret lengre distanser per dag enn villaksen i perioden før gyting, men ikke gjennom gyteperioden. Disse funnene er viktige for organisering av overvåkingsfiske av oppdrettslaks på høsten, og for å skaffe en representativ status av andelen rømt oppdrettslaks i elver.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920nb_NO
dc.subjectAtlantic salmon, Farmed salmon, Area use, Movement behaviornb_NO
dc.titleComparison of area use and movement behavior in wild and escaped farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) before and during spawning in the river Namsen.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO
dc.description.localcodeM-NFnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record