• Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3 

      Hansen, Inger; Odden, John; Linnell, John Durrus; Todnem, Jørgen; Løken, Øivind (Bioforsk Rapport, Research report, 2013)
      Bioforsk Nord Tjøtta har i samarbeid med NINA, Bioforsk Øst Løken og Norsk Sau og Geit på oppdrag av Fylkesmannen i Oppland utført en evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3. Tiltakene er vurdert ...