• Partikler i drensvann. En litteraturundersøkelse 

      Hauge, Atle; Lundekvam, Helge; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
      Denne rapporten er en oppsummering av kunnskapstatus knyttet til partikkeltransport i drensvann og omhandler norske undersøkelser og litteratur fra de land som har sammenlignbare jord- og klimaforhold. Det er gjennomført ...