• Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt 

      Steine, Gro; Nordskog, Kjersti; Kjuus, Johanne (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.), Research report, 2010)
      Reindriftsnæringen i Norge er den viktigste bæreren av samisk kultur og identitet, og har stor betydning for det samiske samfunnet både økonomisk, sysselsettingsmessig, sosialt og kulturelt. Det produseres et relativt lite ...