• Bonitering i eldre fjellskog av gran (Picea abies L. Karst.) 

   Bøhler, Fredrik; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap, Research report, 2011)
   Målet med denne undersøkelsen var å beskrive presisjon og systematiske feil ved tradisjonell høydebonitering (Tveite 1977) i eldre naturskog av gran i høyereliggende skog på indre Østlandet. Dessuten ville vi teste ...
  • Toppkappping i ungskogpleie av gran: vekstreaksjoner på toppkappede trær 

   Bøhler, Fredrik; Brunner, Andreas; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap, Research report, 2008)
   Målet med denne feltstudien var å analysere høydeveksten hos toppkappede og fristilte trær etter en regulering med toppkappingsmetoden i renbestand av gran 4 vekstsessonger etter behandling. Studieområdene består av tre ...