• Comparing risk perceptions and risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar; Ebbesvik, Martha (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2004)
   This study was conducted to explore organic and conventional dairy farmers perceptions of risk and risk management, and to examine relationships between farm and farmer characteristics, risk perceptions, and strategies. ...
  • Risiko og risikohandtering i økologisk jordbruksproduksjon 

   Flaten, Ola; Lien, Gudbrand; Ebbesvik, Martha; Koesling, Matthias; Valle, Paul Steinar (NILF-Report;, Research report, 2005)
   Ofte får gardbrukere erfare at produksjon og inntekt ikke blir som en hadde tenkt seg på forhånd. En gardbruker har aldri full kontroll over de tallrike faktorene som påvirker drifta, og usikre framtidige konsekvenser ...
  • Variations in nitrogen utilisation on conventional and organic dairy farms in Norway 

   Koesling, Matthias; Hansen, Sissel; Bleken, Marina Azzaroli (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Reduced N-surpluses in dairy farming is a strategy to reduce the environmental pollution from this production. This study was designed to analyse the important variables influencing nitrogen (N) surplus per hectare and per ...