• Emissions and removals of greenhouse gases from land use, land-use change and forestry in Norway 

      Rypdal, K.; Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hoem, B.; Tomter, Stein Michael; Aalde, Harald (NIJOS-rapport;, Research report, 2005)
      FN’s klimapanel (IPCC) avsluttet i 2004 arbeidet med retningslinjer for god praksis i forbindelse med estimering av utslipp og opptak av klimagasser som følge av arealbruksendringer og endringer i skog. Foreliggende rapport ...