• Metoder for jordanalyser 

      Krogstad, Tore (Rapport. Norges landbrukshøgskole. Institutt for jordfag;6/92, Research report, 1992)
      Manualen beskriver metodene tørking og sikting av jord, volumvekt, tørrstoff og glødetap, pH, AL-metoden for bestemmelse av lettløselig P, K, Mg, og Ca, syreløselig K og plantetilgjengelig Cu. Manualen er i første rekke ...