Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTeigen, Malin
dc.date.accessioned2012-09-17T09:51:27Z
dc.date.available2012-09-17T09:51:27Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-09-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/189460
dc.description.abstractDenne masteroppgaven skal undersøke planteutvikling-, avling-, og kvalitetsegenskaper i ulike sorter av bygg (Hordeum vulgare L.) under økologiske dyrkingsbetingelser, og peke på faktorer som begrenser økologiske byggavlinger. Det er også utført et litteraturstudium for å belyse planteutvikling og avlingsoppbygning i korn, samt utfordringer ved økologisk korndyrking. Ei kornavling er bygget opp av avlingskomponentene aks/m2, korn/aks og kornvekt. Disse dannes i ulike deler av vekstsesongen, og kan variere uavhengig av hverandre ut i fra genetiske og miljømessige faktorer. Ved økologisk dyrking er næringstilgang, ugraskonkurranse og sykdom de største avlingsreduserende faktorene. Derfor er det ønskelig at byggsorter til økologisk dyrking innehar egenskaper som hjelper planta til å takle disse utfordringene. Oppgaven bygger på to økologiske feltforsøk i Hedmark vekstsesongen 2011. Sortene som ble undersøkt var Tiril, Habil, Heder, Brage, Toria, Helium, Marigold og Iron, samt foredlingslinjene GN 06003 og LP 1233.6.04. Seks av sortene ble valgt ut for mer inngående registreringer. Feltene ble tilført ulike typer og mengder husdyrgjødsel. Forskjellige parametere for plantevekst og utvikling ble registrert gjennom hele vekstsesongen, og det ble høstet småruter for videre avlingskomponentanalyse. Det ble også gjort avlingsregistreringer i et konvensjonelt felt med de samme sortene, for å kunne sammenligne sortsprestasjoner og avling økologisk og konvensjonelt. Det var forskjeller mellom sorter i skuddutvikling, plantehøyde, nitrogenstatus, ugrasmengde, høsteindeks, kornavling og avlingskomponenter, men det var ingen sorter som utpekte seg entydig positivt eller negativt. Sortsforskjellene varierte mellom felt, og viste at sortenes prestasjoner ved økologisk dyrking var påvirket av miljø- og dyrkingsfaktorer. Variasjonen mellom feltene kunne til en stor grad forklares ut i fra forskjeller i tilført gjødselmengde. Resultatene viste at de økologiske byggavlingene ble begrenset av et lavt antall aks/m2 i forhold til den konvensjonell avlinga. Årsaken var liten næringstilgang tidlig i vekstsesongen, grunnet forsinket mineralisering av den organiske gjødselen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectbyggno_NO
dc.subjectøkologiskno_NO
dc.titleUndersøkelse av planteutvikling og avlingsoppbygging i økologisk dyrket bygg (Hordeum vulgare L.) : effekt av sort og næringstilgangno_NO
dc.title.alternativeExamination of plant development and yield components in organic grown barley (Hordeum vulgare L.) : effects of variety and nutrient supplyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Soil sciences: 913no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911no_NO
dc.source.pagenumber90no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel