• 60pluss : et helsefremmende aktivitetstiltak for eldre? 

      Riiser, Eline Sannes (Master thesis, 2012-06-18)
      I denne studien utforskes et av Oslos aktivitetstiltak for eldre, 60pluss. Helsefremmende arbeid gjennom fysisk og sosial aktivitet for friske, inaktive eldre er valgt som tema i denne oppgaven. Vi står i dag overfor ...