Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Sten Wictor
dc.date.accessioned2012-08-31T12:26:47Z
dc.date.available2012-08-31T12:26:47Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-31
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188951
dc.description.abstractFredrikstad kommune har ønsket et brannvannskart som viser hvilke brannvannsmengder man får ut på ledningsnettet i kommunen. Denne rapporten har blitt laget for å møte dette behovet til kommunen. Dessuten vil dette brannvannskartet bli en del av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse eller være et grunnlag for en slik analyse. Modelleringsprogrammet Aquis har blitt benyttet for å analysere vannforsyningssystemet i kommunen. Det har blitt laget et kart som gjelder for hele kommunen utenom hyttsesongen, samt et kart som gjelder hyttesesongen. I kartene er ledningene gitt ulike farger etter hvor store vannmengder man får ut. Og de viser om man får ut større mengder enn 20 l/s som er kravet til småhus. Videre har det, i forbindelse med uttak av brannvann, blitt laget et kart som viser hvilke brannkummer som vil forårsake at undertrykk oppstår. Når brannvann tas ut av en kum, er det lagt inn et trykk i modellen som skal tilsvare tapet som vil oppstå mellom uttakspunkt på ledning og brannbil. De aller fleste områder av kommunen tilfredsstiller kravet til minst 20 l/s med slokkevann. Det er imidlertid enkelte mindre områder som ikke er tilfredsstillende. Det er foreslått noen endringer som kan forbedre en del av disse områdene. Disse endringene omfatter oppgradering av eksisterende ledninger, åpne og stenge ventiler, og legging av nye ledningstraseer. Det har også blitt sett på fem særskilte brannobjekter. Der har det blitt vurdert om brannvesenet har fått ut minst 50 l/s av kummene, og om brannkummene er nær nok bygget. To av disse særskilte brannobjektene tilfredsstilte ikke kravene. Det er fem områder der undertrykk kan oppstå ved uttak av brannvann. Hvis det må tappes brannvann fra noen av disse kummene, bør det sendes ut en varsling om at vannet bør kokes. Dessuten kan enkelte plastledninger ikke tåle det store undertrykket Når det gjelder fremtidig utbygging i kommunen, vil det eksisterende ledningsnettet tåle dette i de fleste områder. Det er imidlertid noen problematiske områder der brannvannskapasiteten fra før er dårlig.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectbrannvannskartno_NO
dc.subjectbrannkummerno_NO
dc.subjectrisiko- og sårbarhetsanalyseno_NO
dc.subjectfirewaterno_NO
dc.titleAnalyse av brannvannskapasiteten i vannforsyningssystemet til Fredrikstad kommuneno_NO
dc.title.alternativeAnalysis of firewater capacity in the distribution network to the municipality of Fredrikstadno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500no_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532no_NO
dc.source.pagenumber110no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record