Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTangen, Nina Aastorp
dc.date.accessioned2011-09-28T12:34:31Z
dc.date.available2011-09-28T12:34:31Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-09-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188716
dc.description.abstractSummary This thesis is about a zero-energy concept aimed towards the Selvaagprisen 2011. The townhouses described in this paper have a zero energy standard. The building location is in Lier municipality. The complex consist of 7 townhouses, all built with universal design. The houses have two main floors in addition to a garage plan and attic. The houses are built in a way that it tries to use the land as effectively as possible. There are stairs throughout the floors in addition to stair lift except to the attic. The houses are connected to a common energy central that supplies water and electricity. This central consist of a biogas plant, a greenhouse, sun collector roofs with heat pumps and heat exchangers. Grey water treatment plant can also be connected to the energy central. The roofs of the houses have been installed with solar collectors, which heat hot water. Sun collectors are connected to the pump which in turn is connected to the boiler and a generator for production of electricity. On hot days, the combination of generator, collectors and heat pump on the roof will produce electricity. The collectors with heat pump will produce enough hot water throughout the year to cover the hot tap water consumption throughout the year. The biogas plant uses black water from the 7 townhouses and from the neighborhood, food waste from the 7 townhouses and organic garden waste to produce biogas. Using a biogas generator the system produces enough electricity to meet the electricity consumption of the townhouses throughout the year. The heat exchanger recovers 60% of the heat from gray water. The energy costs for production of hot water are therefore reduced significantly. The water treatment plant can make it possible to use gray water for watering the garden and the greenhouse. The houses are installed with vacuum toilets to reduce water consumption. The biogas plant is dogged down in the ground. The greenhouse is located on top of the plant and the energy center. Biogas plant emits CO2 for the direct benefit of the green plants in the greenhouse. Wind power, solar panels, ground source heat pump or pellet are not used for this thesis. These energy sources were not considered effective enough drillstocks in terms of power production. Denne masteroppgaven omhandler et nullenergikonsept rettet mot Selvaagprisen 2011. Boligene i oppgaven har nullenergistandard. Den aktuelle tomten ligger på Utsikten i Lier kommune. Boligene er 7 rekkehus, alle med universell utforming. Husene består av to hovedetasjeplan i tillegg til et garasjeplan og loft. Boligene er tilpasset tomten i størst mulig grad. Det er gjennomgående trapp fra kjeller til 2. etasje med trappeheis i alle rekkehusene. Boligene er knyttet til en felles energisentral som forsyner varmtvann og strøm. Energisentralen består av et biogassanlegg, et drivhus med planteproduksjon, et soltak med varmepumpe samt en varmeveksler. Et renseanlegg for gråvann kan kobles til energisentralen. På takene av boligene er det installert solfangeranlegg som varmer opp varmt vann. Solfangerne er koblet til varmepumpe som igjen er koblet til varmtvannstank og generator for produksjon av elektrisk energi. På varme dager kan generatoren med soltaket og varmepumpen produsere strøm. Solfangerne med varmepumpe produserer nok varmtvann gjennom året til å dekke forbruket i alle sesonger. Biogassanlegget benytter svartvann fra boligen og nabotomter, matavfall fra de 7 rekkehusene samt organisk hageavfall til å produsere biogass. Ved hjelp av en biogassgenerator produseres det nok strøm til å dekke strømforbruket til boligene. Varmeveksleren gjenvinner 60 % av varmen fra gråvannet. Energiutgiftene til produksjon av varmtvann blir derfor kraftig redusert. Renseanlegget kan gjøre det mulig å kunne benytte gråvannet til vanning av hage og drivhus samt til spyling i toalettene. Boligene er installert med vakuumtoaletter for å redusere vannforbruket til spyling av toalettene og for å få en mer konsentrert svartvannsproduksjon. Drivhuset over biogassanlegget skjuler hele energisentralen. Biogassanlegget avgir CO2 som plantene i drivhuset har direkte nytte av. Det blir i ikke benyttet vindkraft, solceller, bergvarmepumpe eller pelletskamin i denne oppgaven da dette ikke var de gunstigste løsningene med tanke på strømproduksjon.en_US
dc.description.sponsorshipSelvaag Gruppenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectNullenergien_US
dc.subjectZero energyen_US
dc.titleNullenergi konsept Utsikten i Lieren_US
dc.title.alternativeZero energy concept for Utsikten in Lieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532en_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610en_US
dc.source.pagenumber122en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel