Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLund, Tormod Rikard
dc.date.accessioned2014-02-03T10:45:25Z
dc.date.available2014-02-03T10:45:25Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2014-02-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188582
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg en analyse av § 3 bokstav a i jordskifteloven av 21. desember 1979 nr. 77: "Jordskifte kan ikkje fremmast: a) dersom kostnadene og ulempene blir større enn nytten for kvar einskild eigedom.” Utgangspunktet for denne masteroppgaven er at tapsgarantien skaper problemer og til dels store problemer i dagens virkelighet. Jordskifteloven er skrevet i en annen tid, da eiendomsforholdene var vesentlig annerledes enn i dag, og er derfor ikke tilpasset dagens eiendomsforhold. De største utfordringene ligger i de eiendomsmessige og saksmessige endringene som har skjedd de siste tiårene. Tapsgarantien spiller, og har lenge spilt, en vesentlig rolle for hele jordskifteinstituttet. Målet for oppgaven har vært å undersøke hvordan tapsgarantien har påvirket tankegangen rundt hele jordskifteinstituttet, og hvordan dette utspiller seg i dagens virkelighet med vesentlige saksmessige og eiendomsmessige endringer. Arbeidet har bestått i en teoretisk-prinsipiell analyse, hovedsakelig i et juridisk og økonomisk perspektiv, med mål om økt forståelse og innsikt i tapsgarantiens rolle i dagens virkelighet. Teoriutviklingen er deretter undersøkt empirisk, ved strukturerte samtaler med flere jordskiftedommere. Oppgavens problemstilling har for det første dreid seg om å virvle opp hvilke problemer jordskifteloven § 3 bokstav a skaper, eller kan tenkes å skape. For det andre har det vært en problemstilling i seg selv å gjennomføre en teoretisk-prinsipiell analyse av § 3a i et juridisk og økonomisk-teoretisk perspektiv, for å undersøke hvilke problemer § 3a kan reise og hvorfor problemene har oppstått, og for økt forståelse av problemene. Noe som har kommet frem av den teoretiske-prinsipielle drøftingen er at jordskifte virker å være ønskelig, nødvendig og gunstig for aktører med rett i eiendom, og for samfunnet for øvrig. Jordskifte kan likevel bli bedre. En endring av ordlyden eller tolkningsprinsippene av jordskifteloven § 3 bokstav a kan være et mulig tiltak. Resultatene i den empiriske delen er at § 3a ikke ser ut til reise særlig problemer, og at de problemer som reises er praktiske utfordringer – ikke juridiske-prinsipielle problemer med selve lovparagrafen. En grunn kan være at jordskiftedommerne er løsningsorienterte: De tar hensyn til partenes ønsker og skaper fornuftige løsninger som alle er fornøyd med. Enighet blant partene spiller en stor rolle. Når partene er uenig, ser det ut til at tapsgarantien spille en større rolle. Jordskifteloven § 3 bokstav a fungerer som et rammeverk, som jordskiftedommerne forholder seg praktisk og romslig til. Samtidig er det bred enighet om at § 3a skal tolkes strengt, og at den legger sterke føringer for jordskifterettens kompetanse og handlinger. Den største skranken for jordskifteløsningene virker likevel i praksis å være det offentligrettslige lovverket.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectJordskifteno_NO
dc.subjectTapsgarantino_NO
dc.titleAnalyse av tapsgarantien i jordskifteloven : et bidrag til forståelse av jordskifteloven § 3 bokstav a sin funksjonno_NO
dc.title.alternativeApproach to possible losses for participants in land consolidation : an analysis of § 3a in the Land Consolidation Actno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Law: 340no_NO
dc.source.pagenumber157no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel