Show simple item record

dc.contributor.authorPetursdottir, Kristin
dc.date.accessioned2013-09-06T10:46:32Z
dc.date.available2013-09-06T10:46:32Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-09-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188534
dc.description.abstractEt større innslag av blå-grønne strukturer i byer og tettsteder er et uttalt mål for lokale og nasjonale planleggingsmyndigheter. Dette passer med ønsket om å åpne tildekkede vannløp, tilrettelegge for ferdsel til fots og på sykkel, bidra til bevaring av biologisk mangfold, tilby naturopplevelser, også i urbane områder, og redusere biltrafikk. Ofte er det planer om å tilrettelegge for sykkel i tilknytning til åpning av vannløp, men det finnes lite forskning omkring syklistens opplevelse av vann. Denne oppgavens hovedformål er å komme frem til aspekter som bør tas hensyn til ved tilrettelegging for sykling langs bekk. Oppgaven er delt i to. Del I består av en teoridel der jeg gjennom litteraturstudie belyser temaer som menneskets persepsjon av omgivelsene, vannelementers egenskaper av betydning for opplevelse og psykisk helse og syklistens sansing. Disse temaene forsøkes knyttet sammen for å danne forståelse av syklistens opplevelse av bekk. I del II analyseres opplevelsen knyttet til en sykkeltur langs gjenåpnet bekk ved hjelp av mobil metode. Videokamera brukes til å dokumentere turen og videoklipp brukes som verktøy til å analysere opplevelsen. Basert på analysen, og ved bruk av teorier fra del I, identifiseres viktige aspekter for utforming av sykkelsti langs bekk. Videre utarbeides et studie av prinsippløsninger fra analysen slik at de kan brukes som generelle anbefalinger og overføres til andre prosjekter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectSyklingno_NO
dc.subjectsykkelstino_NO
dc.subjectgjenåpning av bekkno_NO
dc.subjectvannno_NO
dc.subjectopplevelseno_NO
dc.subjectmobil metodeno_NO
dc.subjectÅrhusno_NO
dc.subjectÅboulevardenno_NO
dc.titleSyklistens opplevelse av bekk i urbant miljøno_NO
dc.title.alternativeThe cyclist’s experience of stream in urban environmentno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236no_NO
dc.source.pagenumber57no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record