Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRognlien, Bruse
dc.date.accessioned2013-08-30T09:02:32Z
dc.date.available2013-08-30T09:02:32Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188484
dc.description.abstractSAMMENDRAG IT Fornebu ble initiert av en rekke private investorer som mente at statens gamle flyplassarealer på Fornebu ville være en egnet beliggenhet for et nytt internasjonalt konkurransedyktig IT-, kunnskaps og innovasjonssenter. Ideen om et samarbeidsprosjekt mellom private og statlige aktører ble solgt inn i en tid preget av stor vekst i IKT-næringen. Prosjektet og dets realiseringsform møtte stor motstand både politisk og fra IT-miljøer i regionene. Da realiseringen av prosjektet startet i 2000, ble det møtt av en rekke utfordringer. Noen av dem var distriktspolitiske, andre skyldtes nedgangstider i IT-næringen, forsinkelser eller begrenset tilgang på arealer. I takt med omstendighetene endret prosjektet seg fra et fremtidsrettet offentlig-privat IT-, kunnskaps- og innovasjonsprosjekt, til et prosjekt med fokus på utleie og eiendomsutvikling for høyteknologiske virksomheter. I dag er det delte meninger om hvorvidt senteret har levd opp til forventningene og om det realiserer den opprinnelige visjonen. I denne avhandlingen undersøkes IT Fornebu slik det fremstår i 2013. Deretter vurderes det hvorvidt dagens IT-senter samsvarer med den opprinnelige visjonen fra 1999. Til slutt vurderes senterets utvikling med utgangspunkt i kontekstuelle, teoretiske og historiske betraktninger, i et forsøk på å belyse noen sentrale årsaker til at IT Fornebu har blitt slik det har blitt i 2013. / ABSTRACT IT Fornebu was initiated by a number of private investors, who believed that the State’s former airport area would be a suitable location for a new, internationally competitive IT-, knowledge-, and innovation centre. The idea of a collaborative project between private and public actors was promoted at a time characterised by large growth in the ICT industry. The project and its method of execution met widespread opposition from both political and ICT environments in regional Norway. When the realisation of the project began in 2000, it met a number of challenges. Some of these challenges were related to regional politics; others were related to a recession in the IT industry, delays, or limited access to areas designated for building. In line with the circumstances, the project changed from being a future-oriented public-private IT-, knowledge-, and innovation project, to being a project focused on property development and on leasing out property to high-technology businesses. Today, opinions are mixed in regards to whether the centre has lived up to the expectations, or whether it realizes the original vision. In this dissertation, IT Fornebu is examined as it appears in 2013. It is considered whether the present IT centre agrees with the original vision from 1999, and, conclusively, the centre's development is assessed in regards to contextual, theoretical and historical considerations. This has been done in an attempt to highlight central reasons for why IT Fornebu has developed into what it is in 2013.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectFornebuno_NO
dc.subjectITno_NO
dc.subjectplanno_NO
dc.subjectinnovasjonno_NO
dc.subjectnæringsklyngerno_NO
dc.titleIT FORNEBU 2013 : en undersøkelse av et omstridt utviklingsprosjekt mot slutten av den forventede realiseringstidenno_NO
dc.title.alternativeIT FORNEBU 2013 : a study of a controversial development project towards the end of the expected time of its realizationno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber120no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel