Show simple item record

dc.contributor.authorStendahl, Åsmund
dc.date.accessioned2012-08-02T13:14:58Z
dc.date.available2012-08-02T13:14:58Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188299
dc.description.abstractSammendrag Vegprosjektet Ring 3 Ulven - Sinsen bygges i disse dager i et av Oslos største vekstområder. Her ventes en enorm byutvikling, samtidig som Økern er et viktig kryss i Oslos overordnede hovedvegsystem. I tillegg er Økern definert som kollektivknutepunkt i Oslos kommuneplan. Slik har oppgavens caseområde en viktig rolle i hovedvegutbyggingen og knutepunktstrategien i Oslo. Dette er to viktige overordnete areal- og transportstrategier som handler om det som kan virke som et grunnleggende paradoks: en utvikling av et kapasitetssterkt hovedvegsystem og en fortetting rundt kollektivknutepunkt, for slik å stimulere til en transporteffektiv arealutvikling over tid. På Økern skal svært mye løses på liten plass, og begrensningene er mange. Kontaktflaten mellom ulike hensyn er stor. Slik blir utviklingen på Økern et egnet case for å studere forholdet mellom vegutbygging og byutvikling. Gjennom oppgaven ønsker jeg å belyse, og kanskje også finne noen svar, på hvordan ulike faktorer vektlegges når vegplanleggere stilles overfor byutviklingshensyn. Oppgavens forskningsspørsmål retter blikket mot komplekse forhold. Det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner. Men oppgaven tegner et bilde av et Statens vegvesen som opererer i et landskap mellom faglige anbefalinger og politiske beslutninger, og presset mellom økonomiske begrensninger og kommunens visjoner for utvikling. Samtidig tyder mye på at formutviklingen på Økern best forstås i lys av hovedvegutbyggingen i Oslo. Byformen på Økern er i stor grad betinget av virkemidlene, og den faglige tilnærmingen, fra hovedvegutbyggingen. Det byidealet som ligger til grunn for en vellykket knutepunktsbasert utvikling, preger Økern i liten grad. Dette samsvarer med funn fra intervjuene, som viser at tilnærmingen til vegplanlegging i og utenfor definerte knutepunkt, er den samme. Økerns status som kollektivknutepunkt i Oslos kommuneplan ser derfor ut til å ha mindre betydning for den faktiske utviklingen. Abstract At Økern, in one of Oslo’s greatest urban growth areas, Statens vegvesen is currently constructing the road project Ring 3 Ulven -Sinsen. Økern is one of the most important intersections in Oslo’s highway system, and will also play a key role as a hub for public transportation in the new main road system for the Oslo region. Meanwhile, a massive urban development is anticipated in the area. Development of a capacity strong main road system and densification of people encouraged by an efficient public transportation, may seem like a fundamental paradox. The land use – and transport strategies outlined for the Økern centre is thereby complex. Many potentially conflicting factors are supposed to be taken into consideration and solved in a limited area. This makes the development at Økern an interesting case for studying the relationship between road planning and urban development. In this thesis I try to put focus on - and find out how the various considerations are taken into account when road planners face urban development challenges. It is difficult to draw clear conclusions to these complex matters. However, it is clear that Statens vegvesen is challenged by – and torn between professional recommendations, political decisions, economical constraints and the municipalities’ vision for urban development. Through interviews, this research leads to the conclusion that it is the main road development that has defined the design of Økern centre and has been given priority over urban considerations. The vision of Økern as an urban centre, where a hub based public transportation system is essential, appears to have had less impact on the actual design and development of Økern.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectvegplanleggingno_NO
dc.subjectbyutviklingno_NO
dc.subjecthovedvegutbyggingno_NO
dc.subjectOslopakkenno_NO
dc.subjectknutepunktutviklingno_NO
dc.titleVegplanlegging og byutvikling på Økern : en casestudie av Rv. 150 Ring 3 Ulven - Sinsenno_NO
dc.title.alternativeRoad planning and urban development at Økern : a case study of Rv. 150 Ring 3 Ulven - Sinsenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Building and regulation planning: 234no_NO
dc.source.pagenumber184no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record