Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Ingeborg Gjone
dc.date.accessioned2012-08-02T11:04:46Z
dc.date.available2012-08-02T11:04:46Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188293
dc.description.abstractKlimaendringer innebærer økte mengder nedbør og hyppigere flomsituasjoner. Dette kombinert med stadig nedbygging av naturlige arealer bidrar til store problemer med overvann og flom i urbane nedbørfelt. De økonomiske konsekvensene kan i mange tilfeller bli store. Økende fokus på de grønne bærekraftige løsningene på ulike felt i arealplanleggingen har bidratt til slik tankegang også når det gjelder håndtering av overvann, og åpne løsninger blir etter dette i stadig større grad prioritert fremfor lukkede systemer. Behovet for tverrfaglig samarbeid mellom vann og avløpsetat, planetat og grønn etat blir følgelig tydelig. Denne oppgaven er todelt der del 1 er en generell del og der del 2 viser et casestudie hvor åpne løsninger skisseres på et konkret areal. I del 1 omtales bakgrunnen for tematikken rundt overvann og flomproblematikk. Utviklingen mot en mer klimatilpasset arealplanlegging, hvilke verktøy vi har til rådighet i en slik planlegging, samt organisatoriske utfordringer knyttet til disse spørsmålene omtales deretter. Til slutt i del 1 gjøres det rede for det store mangfoldet innen åpne overvannsløsninger. Del 2 er et casestudie i Veumdalen i Fredrikstad kommune. Etter en område- og lokaliseringsanalyse i nedbørfeltet skisseres ulike løsninger for implementering av åpne overvannstiltak ut. I tillegg omtales ulike viktige aspekter knyttet til åpne løsninger i sammenheng med de utvalgte skisseringene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectovervannno_NO
dc.subjectåpen overvannshåndteringno_NO
dc.subjectklimaendringerno_NO
dc.subjectExFloodno_NO
dc.subjectVeumdalenno_NO
dc.subjectVeumbekkenno_NO
dc.subjectFredrikstadno_NO
dc.titleÅpen overvannshåndtering : bærekraftig planlegging, muligheter og anvendelseno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Other geosciences: 469no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Hydrology: 454no_NO
dc.source.pagenumber91no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel