Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLeite, Ingvild
dc.date.accessioned2012-08-02T11:06:58Z
dc.date.available2012-08-02T11:06:58Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-08-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188283
dc.description.abstractStavanger by fortettes. Sentralt beliggende industri- og næringsområder omdannes til boligområder, og det bygges høyere og tettere enn tidligere. Flere av de nye boligområdene ligger tett innpå byens sentrum og utfordrer med det de krav som stilles til boligkvalitet og til bykvalitet. Nye byleiligheter fremstår med krav til private uteplasser, utsikt, lys, luft og solrike, større fellesarealer. Kvaliteter forbundet med modernistisk planlegging for bygg i mer suburbane omgivelser. Hva skjer med boligkvalitet og bykvalitet når slike kvaliteter søkes tilfredstilt i den i utgangspunktet tett bebygde byen? Oppgaven fremsetter to hypoteser formulert som påstander: 1) Modernismens byformsvar, slik det kommer til uttrykk i nye byboligprosjekter, fører til oppløsning av grensene mellom private og offentlige rom i byen. 2) Oppløsning av grensene mellom private og offentlige rom påvirker bokvaliteten i nye byboligprosjekter og bidrar til forringelse av den overordnede bykvaliteten. Som hjelp til å belyse hypotesene benyttes en kombinasjon av litteraturstudier og casestudier. Oppgavens case er ni boligprosjekter, fordelt på to fortettingsområder, beliggende tett på sentrum i Stavanger. Caseframstillingen er i det vesentligste basert på foto, egne observasjoner og områdebeskrivelser. I analysen av casene benyttes teorier om grunnlaget for god bo- og bykvalitet, og hvordan faktorer som blant annet byggehøyder, økende bilisme, arkitektur, grad av urbane kvaliteter som handel, servering- og servicebedrifter, uteromskvalitet og tilrettelegging av det offentlige rommet kan tenkes å påvirke bo- og bykvaliteten i områdene. Sentralt i oppgaven står diskusjonen om betydningen av grenser mellom offentlig og privat sfære, både mellom de ulike casene og mellom caseområdene og den øvrige byen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleForsteder i bysentrumno_NO
dc.title.alternativeSuburbs in city centreno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147no_NO
dc.source.pagenumber100no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel