Show simple item record

dc.contributor.authorKilian, Katinka
dc.date.accessioned2012-04-23T07:52:24Z
dc.date.available2012-04-23T07:52:24Z
dc.date.issued2012-04-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188220
dc.description.abstractKonvensjonell overvannshåndtering innebærer å fjerne vann fra overflaten, raskt og effektiv ved bruk av rørsystemer. Denne fremgangsmåten har vist seg å ikke være helt uproblematisk, særlig i påvente av klimaendringer og økt urbanisering. Redusert vannkvalitet og flom i mange vassdrag har ført til en voksende interesse for åpne overvannsløsninger. En åpen håndtering av overvann utjevner og renser nedbørsavrenningen ved å etterligne naturens egne prosesser. Denne masteroppgaven utforsker muligheten for å integrere åpne overvannsløsninger – som forsinker og renser nedbørsavrenningen på et tidlig stadium – med ulike bruksarealer utomhus, og med særlig fokus på felles- og restarealer. Målet er å skape en flerfunksjonell blågrønn infrastruktur, som ikke bare er en kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning på overvannsproblemer, men også øker de sosiale, estetiske og økologiske kvalitetene i nærmiljøet. Caseområdet er en planlagt boligutvikling på Bogafjell i Sandnes kommune. Oppgavens hoveddel er utarbeidelsen av en overordnet strategisk plan for hele den planlagte bebyggelsen, og en mer detaljert plan med konkrete overvannstiltak for utbyggingsfelt G1. / Conventional storm water management seeks to remove runoff from the surface as quickly and efficiently as possible. This method has proven to have several unfortunate side-effects, especially in the face of climate change and increased urbanization. Reduced water quality and floods in many watersystems have led to an increased interest in open storm water solutions, which retains and has a cleansing effect on surface runoff by mimicking natural processes. This thesis explores the possibilities of integrating open stormwater measures – retaining and treating rainwater runoff near the source – with the functions of other outdoor areas. The goal is to create a multifunctional blue-green infrastructure that provides not only a more economic and environmentally sound management practice, but that also enhances the ecological, social and aesthetic qualities of the outdoor spaces. The case study is a planned residential development on Bogafjell, in the municipality of Sandnes in South Western Norway. Here the thesis proposes a strategic plan for stormwater management within the entire development site, and a detailed plan for specifi c measures in the G1 development.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectovervannshåndteringno_NO
dc.subjecterosjonno_NO
dc.subjectLODno_NO
dc.subjectBMPno_NO
dc.subjectvannkvalitetno_NO
dc.subjectfordrøyningno_NO
dc.subjectinfrastrukturno_NO
dc.subjectboligutviklingno_NO
dc.subjectsurface waterno_NO
dc.subjectwater managementno_NO
dc.subjectwater qualityno_NO
dc.subjectclimate changeno_NO
dc.subjectSandnesno_NO
dc.subjectNorwayno_NO
dc.titleÅpen overvannshåndtering som del av en blågrønn infrastruktur; planlegging og design av uteområder for en bebyggelse i toppen av nedslagsfeltetno_NO
dc.title.alternativeOpen stormwater solutions as part of a blue-green infrastructure; planning and designing outdoor spaces for a development at the top of a watershedno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Urbanism: 237no_NO
dc.source.pagenumber89no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record