Show simple item record

dc.contributor.authorHolmen, Marius Trosterud
dc.date.accessioned2011-08-29T08:45:28Z
dc.date.available2011-08-29T08:45:28Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-08-29T08:45:28Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188218
dc.description.abstractByrom ved sjøen kan være så mangt. En brygge, en stor åpen plass eller en liten dyllisk park, steder der folk samles og utfører aktiviteter. I denne oppgaven blir det fokusert på sjønære rom som ligger sentralt i byene, altså byrom blant tett sentrumsbebyggelse. Her blir det presentert flere typer byrom i form av en park, et tak, et promenade- og bryggestrøk, en stor onumental plass og et nyutviklet område med en blanding av flere typer byrom, alle med en beliggenhet helt inntil sjøen. Målet med denne oppgaven er å se hvordan slike byrom brukes av byens innbyggere og besøkende, og å finne ut om dette er typisk for de sjønære områdene, eller om det samme gjelder for torg, parker og andre plasser inne i bykjernen. Vannet som landskapselement vil bli satt i fokus. Det blir undersøkt om vannet har noen betydning for byrommets brukere, og om det direkte påvirker eller er en del av bruken i området. Oppgaven består av 4 deler; en innledningsdel, en teoridel, en casestudiedel, og del med drøfting og konklusjon. Teorien er basert på en litteraturstudie, mens casestudien består av undersøkelser av de utvalgte områdene ved sjøen i henholdsvis Oslo og Drammen. Ved hjelp av intervjuer, spørreundersøkelser og observasjoner blir områdene studert med tanke på oppgavens mål og problemstilling. Oppgaven forteller om den historiske utviklingen ved sjøen i de aktuelle byene, i tillegg til å presentere noen nye prosjekter utenfor caseområdene. Oppgaven vil også gi svar på hvorfor mennesker blir så fascinert og tiltrukket av vann, og hvordan vi velger å bruke det i byromssammenheng. Bruken og viktigheten av byrommenes innhold blir analysert og senere drøftet. Urban spaces by the sea can mean a lot. A pier, a large open square or a small idyllic park, places where people gather and perform activities. In this paper the focus will be on urban spaces by the sea, located in the central parts of the city, spaces among the dense urban structures. There will be presented several kinds of urban spaces, in the shape of a park, a roof, a promenade and pier area, a large monumental square and a newly developed area with a mixture of several types of urban spaces, all located next to the sea. The aim of this study is to see how such spaces are used by the city’s inhabitants and visitors, and to find out if this is typical of the waterfront areas, or whether the same applies to squares, parks and other places in the city center. The water as a landscape element will be put into focus. It is checked whether the water has any effect on the users of the urban spaces, and whether it directly affects or is part of the use of the area. The master thesis consists of 4 parts: an introduction part, a theory part, a case study part, and a part with the discussion and conclusion. The theory is based on a literature study, while the case study consists of analysis of the selected areas by the sea in respectively Oslo and Drammen. Through interviews, surveys and observations, the areas are studied with a view to the thesis’ aim and problem for discussion. The thesis describes the historical development by the sea in the cities, in addition to presenting some new projects outside the case areas. It will also provide answers to why people are so fascinated and attracted to water, and how we choose to use it in the urban context. The use and importance of the content of the urban spaces is analyzed and discussed later.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectbyeren_US
dc.subjectbyromen_US
dc.subjectsjøen_US
dc.subjectOsloen_US
dc.subjectDrammenen_US
dc.titleByrom ved sjøkanten : en analyse av bruken og vannets rolle i sentrale byrom ved sjøenen_US
dc.title.alternativeUrban spaces on the waterfront : an analysis of the use and the water's role in central urban spaces by the seaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Architecture and design: 140::Landscape architecture: 147en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236en_US
dc.source.pagenumber107en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record