Show simple item record

dc.contributor.authorÅs, Kristin
dc.date.accessioned2011-09-23T13:51:00Z
dc.date.available2011-09-23T13:51:00Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188204
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på visuelle sumvirkninger på landskap som følge av vindkraftutbygging. Det er i dag et stort press på kystlandskapet vårt gjennom bygde og planlagte vindkraftanlegg. Konsekvensene for kystlandskapet med denne utbyggingen vil bli store. Dette stiller krav til at man ser på vindmølleparkene i sammenheng med hverandre og ikke bare de enkelte konsesjonssøknadene for seg selv. Landskap betyr mye for mennesker og vi i Norge har et unikt kystlandskap å ta vare på. Jeg har i denne oppgaven tatt for meg den norske praksisen for å se på sumvirkninger i forhold til vindkraftutbygging. Både i forhold til planlegging, men og metoder for analyser av sumvirkninger. Det viser seg at det er lite gjort innenfor dette temaet i Norge. Mye av dette skyldes at det mangler en god metode for å analysere sumvirkninger, men noe går og ut på at man unngår å ta tak i problemet. Denne oppgaven poengterer mangler ved det norske systemet for planlegging og utredning for vindkraftutbygging og kommer med forslag til forbedringer. In this master’s thesis I have looked at the cumulative effects of wind farms along the Norwegian coastline. My concern has been on the visual impact of wind farms and what they do to the coastal landscape. The wind power development that we see today represents a huge pressure on our coastal landscapes. The consequences for our landscapes will be enormous. This demands that we see the different wind power developments in coherence with each other, instead of looking at them separately. Landscapes are important for people, and in Norway we have a unique coastal landscape to protect. In this master’s thesis I look at how we in Norway approach the problem with cumulative effects when it comes to wind power developments. I take a look at both the planning process and different methods for analyzing cumulative effects. It turns out that little has been done in Norway regarding these cumulative effects. This is partly caused by the lack of a good method for analyzing cumulative effects, and also because the Norwegian government are avoiding the problem. This thesis is pointing out what is missing in the Norwegian system concerning cumulative effects of wind power developments and is suggesting improvements.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectSumvirkningeren_US
dc.subjectVindmølleren_US
dc.titleSumvirkninger av Vindmøller i Kyst-Norgeen_US
dc.title.alternativeCumulative effects of Windmills at the Coast of Norwayen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Landscape planning: 236en_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Environmental engineering: 610en_US
dc.source.pagenumber64en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record