Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Anders
dc.date.accessioned2012-04-20T13:06:53Z
dc.date.available2012-04-20T13:06:53Z
dc.date.issued2012-04-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188180
dc.descriptionMaster oppgave levert Våren 2011, Ved studiet master i eiendomsutvikling, institutt for landskapsplanlegging.no_NO
dc.description.abstractTeamet for denne masteroppgaven skrevet våren 2011 er å fremstille en enkel forklaringsmodell for hvordan søkeoppdraget kan foregå når næringseiendom skal flyttes i Oslo. Logikken i forklaringsmodellen fremkommer ved å studere litteratur, analyse av mottatt materiell fra bedriften AS Varbas og intervju med næringsmegler fra BN megler. Hensikten er en tilnærmelse til den fremgangsmåten erfarne fagfolk bruker når de planlegger søkeoppdrag. Som undersøkelse gjennomgås materiell fra AS Varbas sin prosjektstart. AS Varbas planla å flytte virksomheten til ny lokasjon i Oslo. Materialet undersøkes på bakgrunn av funnet teori. Deretter ser oppgaven på hvordan en megler jobber under et søkeoppdrag og tolker dette. Oppgavens teoridel danner grunnlaget for analyse og drøftelse av undersøkelse. Oppgaven konkluderer med en fremgangsmåte og presenterer den med en enkel forklaringsmodell. The theme of this master thesis written in the spring of 2011 is to present a simple explanation model for how a search mission can take place when commercial property is to be moved in Oslo. The logic of explanation is obtained by studying the literature, analysis of the received material from company AS Varbas and interview with business realestate broker from BN megler. The purpose is an approximation of the procedure experienced professionals use when planning search missions. The survey undergoes material from AS Varbas start of the project. AS Varbas planned to move the business to a new location in Oslo. The material is examined on the basis of theory. Then we see the task of how an realestate broker working under a search mission and interprets this as well. Theory forms the basis for analysis and discussion of the survey. The thesis concludes with an approach and represent it with a simple explanation model.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjecteiendomsutviklingno_NO
dc.subjectplanleggingno_NO
dc.subjecttomtesøkno_NO
dc.subjectflyttingno_NO
dc.subjectplanningno_NO
dc.subjectdevelopmentno_NO
dc.subjectBNno_NO
dc.subjectAS Varbasno_NO
dc.subjectOslono_NO
dc.titleForklaringsmodell for søkeoppdrag når bedrift skal flyttes i Oslo.no_NO
dc.title.alternativeDescriptive model for search of new property in Oslo when business changes the location and seiler current place.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Spatial, territorial planning: 238no_NO
dc.source.pagenumber51no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record