• Helse og fysisk planlegging i Norge 1814-2008 

      Ridderström, Gunnar (PhD Thesis;2015:21, Doctoral thesis, 2017-12-04)
      Avhandlingen tar for seg hvordan byplanleggingen i Norge har vært benyttet i det forebyggende og helsefremmende arbeidet fra begynnelsen av 1800‐tallet og til plan- og bygningsloven i 2008. I avhandlingen analyseres ...