Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Flemming Hall
dc.date.accessioned2011-09-28T09:24:14Z
dc.date.available2011-09-28T09:24:14Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2011-09-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187757
dc.description.abstractI denne studien har jeg analysert samarbeids relasjoner mellom frivillige organisasjoner og bedrifter i Norge, med fokus på de som aktørenes habitus og kapitalformer i et sosialt felt. De frivillige organisasjonene og bedriftene samarbeider gjennom ulike relasjonsformer som det har blitt stilt spørsmål til i forhold til, motiv, resultater, nytte og relevans for å fremme økt utvikling i u-land. Norge er et relevant område for å gjennomføre en slik studie av flere grunner. De er bedrifter som vil gi ressurser til frivillige organisasjoner, de frivillige organisasjonen har interesse av å finne nye kilder for å skaffe seg midler til prosjektene, i tillegg har de frivillige organisasjonene hatt stor støtte blant befolkingen gjennom stadig større midler tilført gjennom innsamlingaksjoner de siste årene. Informasjon til studien har blitt samlet på ulike områder gjennom kvalitative metoder. Gjennom bruk av habitus, sosiale felt og ulike kapitaltyper ble de ulike aktørene utforsket. Habitus var sentral i å utforske aktørenes historikk, erfaringer og referanse rammer for valg. Bruk av sosiale felt ga meg en mulighet til å plassere aktørene innenfor en arena. Kapitalformene kunne gi indikatorer på hva som styrte valgene innenfor sosiale felt. Jeg har gjennom egne forskingspørsmål og aktørenes ytringer tolket relasjonene. Informasjonen jeg har fått av informantene har gitt meg innsikt i praksisene som gjennomføres v ulike aktører nå relasjoner dannes i dag. Habitus , sosiale felt og ulike kapitaltyper har vist seg å være elementer som har betydning for alle aktørene. Jeg koblet sammen teori fra sosiologi og relasjonene mellom norske bedrifter og frivillige organisasjoner. Studien utforsker relasjonene mellom aktørene , og hva som styrer dem i forkant og under samarbeidene, og hvilken rolle makt gjennom kapitaltyper kan ha. Denne studien viser hvordan og hvorfor aktører skaffer seg relasjoner på tvers av sektorer, og hvilke muligheter det kan gi. Relasjonene varierer og det er ulikt hva hver enkelt samarbeid kan oppnå for å bedre mulighetene for bedre utviklingsarbeidet i dag.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectFrivillige organisasjoneren_US
dc.subjectNorsk næringsliven_US
dc.subjectBedrifteren_US
dc.titleI hvilken retning har samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og norsk næringsliv endret seg de siste ti åreneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en_US
dc.source.pagenumber93en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel