Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGundersen, Siri
dc.date.accessioned2013-04-10T09:49:24Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2013-04-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187677
dc.description.abstract”Logistikken sørger for at du har produktet på det stedet og på det tidspunktet du har behov for det”. Persson (2010) Denne oppgaven handler om logistikk utfordringene for Elkjøp Norges varehus, og på hvilken måte de kan redusere lagerbeholdningen uten at det påvirker lønnsomheten eller kundenes forventninger til produkttilgjengelighet. Ved å redusere lagerbeholdningen, reduserer de kapitalbindingen og har da større frihet hvis det skulle skje endringer i markedet. Utfordringene for varehusene er at de aller fleste produkter kan regnes som fersk vare, og det er svært sjeldent produkter har en livssyklus på mer enn 1 år. Det er derfor vanskelig å beregne prognoser ved å se på salg fra tidligere år. For å få et mest helhetlig bilde handler oppgaven om et varehus og en avdeling. Varehuset er Elkjøp Sarpsborg og avdelingen er telematikk. Ved å se kun på en avdeling fikk jeg muligheten til å se nærmere på de ulike produktene og hvordan disse binder opp lageret, i stedet for og kun se på noen produkter fra flere avdelinger. Det er to store utfordringer med lagerbeholdning i et varehus. Den første utfordringen er hvilket produktsortiment man skal ha på lager og hvor ofte man skal bestille varer. Den andre utfordringen er hva man skal gjøre med varer som har ligget lenge på lager og regnes som ukurante varer. Dataanalysen er delt i to deler for å skille disse to utfordringene i fra hverandre. Varebestillinger er delt opp i to ulike bestillingsmetoder, bestillingspunktsystem og manuellbestilling. Del 1 av dataanalysen ser på disse to metodene hver for seg da de er veldig ulike. Det første som blir belyst i del 1 av dataanalysen er bestillingspunktsystemet og produktene som går under denne metoden. Her har jeg valgt å foreta en ABC-analyse og se på omløpshastigheten til hvert enkelt produkt for å se hvilke produkter som er best lønnsomme for bedriften og hvilke som eventuelt bør vurderes tas ut av sortimentet. Det andre som blir belyst i del 1 av analysen er manuell bestilling. Produktene som det foretas manuell bestilling på er produkter som har veldig kort livssyklus, og det er derfor svært vanskelig å foreta prognoser ut i fra tidligere salgsperioder. Jeg har derfor sett på muligheten for å se på historisk data for tidligere modeller for å se om disse kan brukes som et grunnlag til å beregne prognoser for de nye modellene. I del 2 av dataanalysen belyser jeg utfordringene ved å ha gamle varer på lager. Varer som har ligget en viss tid på lager vil bli avskrevet i regnskapet når de blir solgt, men når det blir solgt vil det ses som et tap i varehusets systemer. Utfordringene med å selge disse produktene er selv om varehuset for et positivt utslag i regnskapet, vil hver enkelt selger som selger et slikt tap produkt få en negativ påvirkning på sitt bonusgrunnlag. Konklusjonen jeg kom frem til i del 1 av dataanalysen er at varehuset må vurdere om noen produkter bør tas ut av produktsortimentet da disse gjør det svært dårlig både på ABC-analysen og omløpshastigheten. Dette er produkter som det koster mer for varehuset å ha i sortimentet enn de tjener på dem. Når det gjelder produkter som har manuell bestilling og kort livssyklus, viste analyser at man kan bruke historisk data fra tidligere produkter som grunnlag når man beregner prognoser, men man må ta hensyn til at markedet er i vekst. Konklusjonen for del 2 er at varehuset har mye varer som binder opp kapital i gamle varer. Ved å få solgt disse varene, vil de både frigjøre kapital og få et positivt utslag i regnskapet. For å få selgere som lever av bonusutbetalinger til å selge produkter de taper penger på, bør det vurderes om avskrivningene skal skje direkte i datasystemene til varehuset slik at hver selger ser den reelle gevinsten og ikke kun tapet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleHvordan redusere varehusets kapitalbinding via varebeholdningenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.description.embargo2017-12-15
dc.source.pagenumber64no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel