Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkinnes, Live
dc.date.accessioned2011-11-11T13:48:39Z
dc.date.available2011-11-11T13:48:39Z
dc.date.issued2011-11-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187617
dc.description.abstractUtviklingen av gode ideer er essensielt for fremgang og dynamikk i samfunnet vårt. Det teoretiske grunnlaget på innovasjon studiet ved UMB har i stor grad vært fokusert på teknologibasert produktutvikling. Jeg har savnet fokus på tjenester og service, og helhetlig konseptutvikling. I vår tidsperiode, ” opplevelsesøkonomien” er det kunden og markedet som bør være i fokus. Man må se trender i tiden, og utvikle både tjenester, produkter og service ut fra de rette strandpunktene. Jeg har derfor i denne oppgaven valgt å gi en ny innovativ tankegang en sjanse til å vise oss nye veier innen å drive konseptutvikling. Å se på tvers av inngåtte grenser i samfunnet, ta det beste fra alle verdener, og ikke minst; ha kundens behov og mål som utgangspunktet for utviklingen. Blue Ocean Strategy er det teoretiske perspektivet gjennom oppgaven. For å snevre oppgaven valgte jeg å gjøre dette med fokus på en idé jeg har hatt en stund, å utvikle et spesielt hotell, i hjembygden min og hovedproblemstillingen ble da som følger; Hvordan kan fremtidens hotell utvikles? Det vil jeg svare på igjennom delproblemstillingene; - Hvordan kan bransjegrenser utfordres for å tenke nytt i hvordan man utvikler en bedrift? - Hvordan kan et hotell i Krødsherad formes slik at det ivaretar både hva markedet legger vekt på og trender i samfunnet? Det ble samlet inn markedsdata gjennom sekundærdata spørreundersøkelser, og flere dybdeintervju. Mye av metoden gikk på en femtrinnsprosess for å gjøre om markedsinformasjonen til ”kundebehov” som igjen ble grunnlag for bruk av ”Blue Ocean Strategy” sine metoder for å se med nye øyne på bransjen ”hotell” . Under nedbryting og oppbygging av bransjen la undertegnende vekt - ikke bare på markedets ønsker, men også klare trender i tiden, og på den måten kom svarene på begge delproblemstillingene på plass. Prosessen ble en blanding av ” tradisjonelle” utviklingsmetoder og nye tankeganger. Prosessen endte med utviklingen av et Landskapshotell, som har hovedfokus på å ha ” business i naturen” , et sterkt miljøfokus og å være et eksklusivt sted for utvalgte grupper. Kvalitetssikring av valgene ble gjort i et kvalitetshus, og det konkluderes med at å se på tvers av inngåtte grenser gir rom for nye muligheter å drive business som har et bærekraftig perspektiv både med hensyn på økologi, sosiologi og økonomi.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleKonseptutvikling i opplevesesøkonomienno_NO
dc.title.alternativeConcept development in the experience economyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.description.embargo2016-05-13
dc.source.pagenumber82no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel