Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBærby, Therese
dc.date.accessioned2013-10-28T12:47:37Z
dc.date.available2013-10-28T12:47:37Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-10-28
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187542
dc.description.abstractFormålet med oppgaven er å se på sammenhenger mellom fraktrater, olje- og råvarepriser, herunder se på hvorvidt endringer i olje-, mais- og hveteprisen har påvirket endringer i fraktratene på kort og lang sikt, samt hvilken effekt dette har for fraktratene. Fraktmarkedet er et internasjonalt og konkurranseutsatt marked, og det er ekstremt viktig å kunne kalkulere og minimere risiko for aktører involvert. Det har gjennom tidligere studier blitt påvist positiv korrelasjon mellom fraktrater og oljepriser, og dette har vært en viktig hypotese gjennom oppgaven. En annen viktig hypotese er hvorvidt det eksisterer en lignende sammenheng mellom fraktrater på ruter som frakter korn og kornpriser. Det blir innledningsvis i oppgaven gjennomgått relevant teori om fraktmarkedet og om olje- og råvaremarkedet, med fokus på tilbuds- og etterspørselsfaktorer som påvirker prisene. Det blir benyttet både ukentlige og månedlige prisserier og fraktrater for å besvare problemstillingen. Den første analysedelen tar for seg de kortsiktige sammenhengene, og det blir studert likheter i utviklingen til fraktrater og råvarepriser, samt korrelasjoner. Siste del i samme kapittel er regresjonsanalyser. Resultatene her viser flere signifikante direkte sammenhenger i de ulike periodene. Det er en tydelig sammenheng med råolje i flere av periodene, både positiv og negativ, avhengig av hvilken periode som undersøkes. I perioden 2010-2012 blir det påvist en direkte negativ sammenheng mellom hvete og en av Panamax-ratene som frakter korn. På bakgrunn av de samme analysen utført på månedlig data blir det påvist sterkest positiv sammenheng mellom råolje og fraktratene. For å studere langsiktige sammenhenger blir det benyttet ko-integrasjonsanalyse og feilkorrigeringsmodell. Resultatene viser at det eksisterer en ko-integrert langsiktig sammenheng mellom hvete og tre av fraktratene på ruter som frakter korn. Et meget tilfredsstillende resultat. Derimot viser ikke feilkorrigeringsmodellen signifikante resultater, og det antas da at det tar svært lang tid før en ulikevekt justeres tilbake til likevekt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectfraktraterno_NO
dc.subjectfreight ratesno_NO
dc.subjectoljeprisno_NO
dc.subjectoil priceno_NO
dc.subjectråvarepriserno_NO
dc.subjectcommodity pricesno_NO
dc.subjectsammenhengno_NO
dc.subjectrelationshipno_NO
dc.subjectfinansno_NO
dc.subjectfinanceno_NO
dc.titleSammenhengen mellom fraktrater, olje- og råvarepriser i perioden 1999-2012no_NO
dc.title.alternativeThe relationship between freight rates, oil- and commodity prices in the period 1999-2012no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber83no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel