Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWold, Cecilie Bøen
dc.date.accessioned2013-08-20T12:16:06Z
dc.date.available2013-08-20T12:16:06Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187518
dc.descriptionOppgaven gjør en teoretisk og empirisk analyse av kraftmarkedet i Nord Pool og markedet for CO2 kvoter i EU. Spesifikt: hvordan forholdet mellom de to prisene er.no_NO
dc.description.abstractI de siste årene har det vært et økt fokus på klima og miljø, og hvordan samfunnsutviklingen påvirker dette. Utslipp av klimagasser blir av mange sett på som den største trusselen mot vårt samfunn i dag. Det er mange meninger om både konsekvenser og om tiltak for å løse dette problemet. Jeg ønsker i denne oppgaven å rette fokus mot EU sitt tiltak, EU-ETS, og hvilke konsekvenser dette vil få for kraftproduksjon og forbruk i Nord-Europa. Gjennom å analysere de to markedene med økonomisk teori for deretter å sammenlikne denne teorien med empiri, vil jeg gi et helhetlig bilde av situasjonen. Det viser seg at den empiriske modellen har et problem med misspesifikasjon som fører til at vi ikke kan konkludere med at det er en kausal sammenheng mellom CO2 priser og strømpriser. Selv som modellen har dette problemet kan man konkludere med at det er en positiv partiell korrelasjon mellom prisen på CO2 kvoter og prisen på strøm. Resultatene fra regresjonene i STATA viser at vi kan predikere at dersom CO2 kvoteprisen øker med 1 % så vil systemprisen i Nord Pool Spot øke med 0,47 % om natten og 0,38 % om dagen. Resultatene viser også liknende overføringskoeffisienter for CO2 prisen på strømprisen i Oslo, Odense, København, Stockholm og Helsinki. Andre studier på dette fagfeltet har konkludert med at det er positiv kausal sammenheng (Thema, 2011). Det vil si at det blir dyrere å produsere kullkraft, og fornybar kraft vil oppleve økt profitt i form av økte priser uten økte kostnader. Med en kombinasjon av teori og empiri gir oppgaven en bekreftelse på at markedet fungerer slik det skal og har potensiale til å oppnå de målene EU har satt seg, det vil si redusert kullkraftproduksjon og økte investeringer i fornybar kraft.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectØkonomino_NO
dc.subjectØkonometrino_NO
dc.subjectEnergiøkonomino_NO
dc.subjectMiljø-økonomino_NO
dc.titleHvordan påvirker prisen på CO2 kvoter i EU-ETS prisen på kraft i Nord Pool Spot?no_NO
dc.title.alternativeHow does the price of CO2 quotas affect the price of electric power in Nord Pool Spot?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber80no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel