Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGimmingsrud, Anders
dc.date.accessioned2012-09-20T12:03:02Z
dc.date.available2012-09-20T12:03:02Z
dc.date.copyright2012
dc.date.issued2012-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187450
dc.descriptionSammendrag Dette er en teoretisk og empirisk studie på forholdet mellom den amerikanske dollarkursen og prisen på råolje. Oppgaven ser på hvordan EUR/USD, GBP/USD og JPY/USD påvirker råoljeprisen West Texas Intermediate (WTI). Perioden mellom januar 1999 og oktober 2011 blir undersøkt ved hjelp av månedlige data. Påstanden om at det eksisterer et negativt forhold mellom kursen på amerikanske dollar og råoljeprisen står sentralt i oppgaven. Spesielt settes det fokus på hvorvidt en depresiering av amerikanske dollar kan føre til en økt oljepris. Tre teoretiske kanaler som muliggjør dette presenteres: Teorien om at en fluktuerende valutakurs påvirker tilbuds- og etterspørselssiden i råoljemarkedet, endrede pengepolitiske forhold i oljeeksporterende land som følge av en depresierende dollarkurs og et skifte fra finansielle instrumenter til råvarer som følge av en svekket valutakurs. Korrelasjonsanalyse på nominelle kurser viser at et negativt forhold mellom råolje og amerikanske dollar eksisterer, men dette avhenger sterkt av hvilken tidsperiode som undersøkes. Den empiriske delen av oppgaven finner et langsiktig kointegrert likevektsforhold mellom oljeprisen og valutakursene for hele perioden sett over ett. ECM-modellen justerer relativt langsomt tilbake til likevekt og har en svak forklart varians for perioden 1999 til 2011. Det er imidlertid råoljen som Granger-forårsaker valutakursen, og ikke omvendt. Resultatet kan avhenge av hvilken tidsperiode det forskes på.no_NO
dc.description.abstractAbstract This thesis is a theoretical and empirical study on the relationship between exchange rates and the crude oil price. The data are based on three currency pairs (EUR/USD, GBP/USD and JPY/USD) and the nominal WTI crude oil benchmark in the period January 1999 to October 2011. The primary target of the thesis is to investigate whether the negative relationship between crude oil price and the dollar exchange rate holds. Particularly the focus will be to test whether a depreciation in the dollar exchange rate increases the crude oil price. Three possible channels are presented to describe this negative relationship: Changes in the supply and demand side as a reaction to changes in the exchange rate, changes in monetary policy primarily in oil exporting countries and changes from financial assets to commodities like crude oil in response to a dollar depreciation. My empirical findings reveal that there exist a positive long term co-integrated relationship between the oil price and the EUR/USD and GBP/USD, and a negative long-run relationship between JPY/USD for the period between 1999 and 2011. The result varies when tested for shorter time periods. An ECM model is established, but it has relatively low prediction power for all three exchange rates. The test for Granger causality shows, however, that it is the oil price that Granger-causes the exchange rate, where the opposite is not true.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleSammenhengen mellom valutakurser og prisen på råoljeno_NO
dc.title.alternativeThe Relationship between Exchange Rates and Crude Oil Pricesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210no_NO
dc.source.pagenumber71no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel