Show simple item record

dc.contributor.authorOrmåsen, Dag
dc.contributor.authorLimoseth, Pål Andreas
dc.date.accessioned2011-11-02T09:33:10Z
dc.date.available2011-11-02T09:33:10Z
dc.date.issued2011-11-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187251
dc.description.abstractI denne studien har vi forsøkt å avdekke utbredelsen av Target Costing blant store, norske produksjonsbedrifter. Target Costing kan defineres som en strukturert tilnærming for å avdekke levetidskostnaden som et gitt produkt med spesifisert funksjonalitet og kvalitet må bli produsert til, for å generere ønsket fortjeneste over hele produktets livssyklus, når det blir solgt til forventet salgspris. For å avdekke utbredelsen av Target Costing, har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant et tilfeldig utvalg på 285 norske produksjonsbedrifter med over 100 ansatte. Av respondentene ble 24 av 68 klassifisert som brukere av Target Costing. Dette tilsvarer en adopsjonsrate på 35, 3 %. Av de som ble klassifisert som brukere av Target Costing, svarte hovedandelen at de benyttet en tilnærming med de samme fundamentale karakteristikkene, men at de omtalte den som noe annet. Adopsjonsraten var høyest i bransjene/bedriftgrupperingene Næringsmidler (71 %), IT (57 %) og Industribedrifter (56 %). Respondentene oppgav at de viktigste målsetningene for adopsjon av Target Costing var mer stabil og sikker lønnsomhet, bedre kostnadskontroll og bedre kundetilfredshet. I tillegg indikerte resultatene at tilnærmingen i stor grad svarte til målsetningene. Avdelingene som er mest involvert i Target Costing-prosessen er produktutvikling, økonomi og produksjon. This study attempts to examine to which extent large, Norwegian production companies use Target Costing. Target Costing can be defined as a structured approach to determine the life-cycle cost at which a proposed product with specified functionality and quality must be produced to generate the desired level of profitability over its life cycle when sold at its anticipated selling price. To identify the adoption rate of Target Costing, we conducted a survey among a random sample of 285 Norwegian manufacturing companies with more than 100 employees. 24 out of a total of 68 respondents were classified as adopters of Target Costing. This represents an adoption rate of 35,3%. The majority of the respondents defined as Target Costing adopters, was using an approach with a different name, but with the same fundamental characteristics as Target Costing. The adoption rates were highest in the following industries/business groups: Food (71%), IT (57%) and Industrial firms (56%). The main objectives for adopting Target Costing was more stable and secure profitability, better cost control and improved customer satisfaction. In addition, the benefits of the approach adhered to the expectations of the respondents. The product development, finance and production departments are involved in the Target Costing process to the greatest extent.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttarget costingno_NO
dc.subjectproduct developmentno_NO
dc.titleTarget Costing : Utbredelsen blant norske produksjonsbedrifterno_NO
dc.title.alternativeTarget Costing : The adoption among Norwegian manufacturing companiesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber118no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record