• Bruk av realopsjoner i konseptvalgfase/tidligfase hos Statsbygg 

      Lyngstadås, Hakim (Master thesis, 2013-03-20)
      Temaet for denne utredningen har vært bruk av realopsjonsteori i konseptvalgfase/tidligfase i Statsbygg. På nåværende tidspunkt benyttes ikke realopsjoner systematisk i denne fasen i deres prosjektmodell. Utredningen gir ...