• Energimarkedene i Vest-Europa : en økonometrisk analyse 

      Holbye, Jørgen; Helgesen, Christoffer (Master thesis, 2012-08-06)
      Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke samspillet mellom de vest-europeiske markedene for olje, gass og elektrisitet. Det gjennomgående tema er kointegrasjon, og sees i forhold til dagens markeder. Historisk og ...