• Italiensk gjeldsutvikling (1960-2010) 

   Olsen, Cecilie; Julsrud, Kaja Lien (Master thesis, 2012-08-20)
   I denne masteroppgaven har vi studert utviklingen i italiensk statsgjeld i tidsperioden1960-2010. Mangel på arbeidskraftsmobilitet og kapitaloverføringer i eurosamarbeidet i kombinasjon med at medlemslandene er ulike når ...
  • Samlokalisering av småbedrifter 

   Myhre, Christi Wigenstad (Master thesis, 2012-05-11)
   Alle bedrifter, uavhengig av størrelse, har sine oppgaver som må løses, både kjernefaglige og administrative. Imidlertid har ikke små bedrifter samme mulighet til spesialiseringer innen ulike fagfelt, slik som store ...