• Utviklingen i omfanget av jordleie i perioden 1979 til 2010 

      Moen, Sivert (Master thesis, 2012-06-18)
      Utgangspunktet for denne oppgaven er utviklingen i omfanget av jordleie i de siste tredve årene. Oppgaven tar for seg bakgrunnen for og hvilke faktorer som har bidratt til økningen i omfanget. Fra 1979 og fram til i dag ...