• Italiensk gjeldsutvikling (1960-2010) 

      Olsen, Cecilie; Julsrud, Kaja Lien (Master thesis, 2012-08-20)
      I denne masteroppgaven har vi studert utviklingen i italiensk statsgjeld i tidsperioden1960-2010. Mangel på arbeidskraftsmobilitet og kapitaloverføringer i eurosamarbeidet i kombinasjon med at medlemslandene er ulike når ...