• Finansiell risikostyring i den amerikanske flybransjen 

      Orleanski, Anna Karolina; Schulte, André Evensen (Master thesis, 2010-12-01)
      Denne oppgaven tar for seg finansiell risikostyring i den amerikanske flybransjen, med hovedfokus på sikring av drivstoff. Drivstoff har historisk stått for 20-30 prosent av flyselskapenes driftskostnader, og høy volatilitet ...