• Effektprising og investering i distribusjonsmarkedet for elektrisitet 

      Grimstad, Martin Lundeby (Master thesis, 2014-09-16)
      Denne masteroppgaven analyserer effektpris på distribusjon av strøm og investering i elektrisitetsnettet. Det er ventet nettinvesteringer i 100 milliardersklassen de neste ti årene i Norge. Derfor er det viktig å gjøre ...