• Styringssystemer i IT- og anleggsbransjene 

      Buerstad, Merete; Didriksen, Runar (Master thesis, 2015-02-24)
      Denne oppgaven gjør rede for hvilke styringsmekanismer virksomheter i IT- og anleggsbransjene vektlegger i sine styringspakker. Problemstillingen vi har besvart er: «Hvilke styringsmekanismer har IT- og anleggsvirksomheter ...