• Driver oljeprisen maisprisen? 

   Frøberg Skjerstad, Svein Harald (Svein Harald Skjerstad;, Master thesis, 2016-08-25)
   This master thesis in economics from the Norwegian University of Life Sciences is addressing the relationship between oil and corn prices from the beginning of 1985 until the end of 2015 through time series analysis. Based ...
  • Hvor sensitiv er norske aksjer for råvareprisendringer? : en multifaktoranalyse på Oslo Børs 

   Fuglår, Joakim Spetaas (Master thesis, 2014-08-04)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt sammenhengen mellom norske aksjer og råvarepriser nærmere ved å analysere ukentlige prisendringer blant femten av de største aksjeselskapene på Oslo Børs mot råvaregruppene energi, ...