• HRM og organisasjonsforpliktelse 

      Nesje, André (Master thesis, 2016-04-04)
      Temaet for denne oppgaven er ledelse av menneskelige ressurser (HRM) og organisasjonsforpliktelse. HRM utgjør en kritisk faktor for organisasjonens suksess, og bidrar til hvorvidt den opererer lønnsomt. HRM-praksisen ...