• Valutarisiko : en kvalitativ studie av norske importører 

      Khan, Ahad Ali (Master thesis, 2019)
      Denne oppgavens tema er norske virksomheters tilnærming til og håndtering av valutarisiko – i en tid hvor forbruksvarene i stadig økende grad importeres fra utlandet. Det finnes en rekke eksempler på bedrifter som har tapt ...